26 квітня 2017 року набрав чинності Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»  (№ 1977-VIII), яким внесено зміні в деякі законодавчі акти, в тому числі в Закон «Про авторське право і суміжні права», мета яких, це посилення протидії піратству в сфері інтелектуальної власності, особливо, інтернет піратству.
Так, стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» доповнена визначеннями таких термінів як: веб-сайт, веб-сторінка, власник веб-сайту, власник веб-сторінки, гіперпосилання, електронна (цифрова) інформація, камкординг, кардшейрінг, обліковий запис, постачальник послуг хостінгу.  Терміни камкординг, кардшейрінг вперше визначені в законодавчих актах України. Тож, камкординг – відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах, інших кіно видовищних закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського права або суміжних прав; кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-якій спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав застосування технічних засобів захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту. В статті 50 цього закону змінена редакція визначення піратства: пункт б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів ( у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також інтернет- піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі інтернет. Закон  «Про авторське право і суміжні права» доповнений новими статтями 52-1, 52-2, якими встановлюється порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі інтернет (ст. 52-1) та зобов’язання  постачальників послуг хостінгу щодо забезпечення захисту авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі інтернет (ст. 52-2).
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнений носими статтями: Стаття 164-17. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі інтернет  тягнуть накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих доходів громадян, а ті самі дії вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за цією статтею, тягнуть за собою накладання штрафу від 1000 до 2000   неоподаткованих доходів громадян; Стаття 164-18. Наведення завідомо недостовірної інформації  у заявах про припинення авторського права  і (або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі інтернет  тягне  собою накладання штрафу від 1000 до 2000   неоподаткованих доходів громадян.
Змінена редакція статті 176 Кримінального кодексу України: до переліку порушень авторського права і суміжних прав в абзаці першому частини 1 додані камкординг, кардшейрінг, а також фінансування таких дій (тобто порушень).
У Господарському процесуальному кодексі України частина четверта ст. 16 доповнена реченням такого змісту: «Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».
У Цивільному процесуальному кодексі України статтю 114 доповнено частиною п’ятою: «Позови, що виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі інтернет, пред’являються за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності». Крім того,  частина перша статті 152 ЦПК (Види забезпечення позову) доповнена пунктом 8:       «8) встановленням обов’язку вчинити дії щодо унеможливлення доступу користувачів мережі інтернет до об’єктів права інтелектуальної власності, правомірність використання (розміщення)  яких у мережі інтернет є предметом спору».
Текст Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» опубліковано в газеті «Голос України» від 25.04.2017 року  і розміщено на сайті Верховної Ради України 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-19.