Українська Антипіратська Асоціація є некомерційною організацією основною метою якої є задоволення законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння забезпеченню захисту авторського права і суміжних прав членів Асоціації та створенню умов щодо посилення в Україні охорони прав на інтелектуальну власність, а саме: аудіовізуальних та інших творів.

Основним завданням діяльності Асоціації є:

  • сприяння діяльності щодо розвитку та удосконалення законодавства стосовно авторського права і суміжних прав, а також інших галузей права, які регулюють сферу створення, використання та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • сприяння правоохоронним та іншим державним органам у виявленні випадків порушення авторського та інших прав і інтересів своїх членів, в тому числі шляхом проведення профілактичної роботи по запобіганню таких порушень, а також шляхом напрацювання методичних рекомендацій по проведенню правоохоронних заходів в зазначеній сфері;
  • створення організаційних структур і механізмів щодо охорони прав своїх членів проти недозволеного або незаконного використання їх продукції;
  • участь в діяльності міжнародних організацій щодо охорони прав інтелектуальної власності;
  • сприяння інформуванню громадськості про основні міжнародні угоди, іноземні та національні правові акти у сфері охорони прав інтелектуальної власності, а також участь в громадських заходах проти різного роду незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • сприяння впровадженню та розповсюдженню технічних засобів боротьби з недозволеним або незаконним використанням об’єктів інтелектуальної власності;
  • захист в державних органах, підприємствах та організаціях прав та інтересів своїх членів з питань охорони авторського права та суміжних прав, а також представлення їх в судах;

Захист право власника здійснюється як у кримінально – правовому, так і у цивільно – правовому сегментах. Асоціація будує свою діяльність на принципі взаємодії з усіма гілками виконавчої влади, до роботи залучаються підрозділи силових структур різних рівнів. Асоціація ініціює проведення рейдів та вилучення нелегальної продукції з подальшим супроводженням матеріалів у суді.

В процесі роботи впроваджується перевірена практикою схема виявлення та припинення порушення авторського права:
моніторинг, підготовка Заяви про порушення прав, проведення рейдів (разом з правоохоронними органами), проведення вивчення вилученої продукції та підготовка відповідних матеріалів щодо завданих збитків, супроводження матеріалів на стадіях слідства та в суді.

Асоціація є учасником семінарів, конференцій та “круглих столів” з питань захисту інтелектуальної власності.