Українська Антипіратська Асамблея (УАПА) своєю основною метою має захист авторського права його власників, з якими УАПА уклала відповідні угоди, сприяння забезпеченню його захисту, а також створення умов щодо посилення в Україні охорони авторського права та суміжних прав.

Основним завданням у сфері авторського права є захист від посягань на незаконне використання та саме використання аудіовізуальних творів тих компаній, які уклади з УАПА відповідні угоди та надали відповідні довіреності, шляхом:

– сприяння державним, у т.ч. правоохоронним, органам у виявленні випадків порушення авторського права, в тому числі шляхом проведення профілактичної роботи щодо недопущення таких порушень, а також розробки методичних рекомендацій із проведення правозахисних заходів в цій сфері;

– організації заходів по профілактиці та недопущенню незаконного фіксування аудіовізуального твору під час його публічного демонстрування в кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського права або суміжних прав, об’єкти яких складають аудіовізуальний твір (камкординг);

– проведення моніторингу демонстрування поза кінотеатрів аудіовізуальних творів без наявності державного посвідчення на право публічного показу та/або публічного розповсюдження кінофільмів;

– проведення моніторингу Інтернету з метою виявлення сайтів, на яких незаконно пропонуються для скачування або на носіях аудіовізуальні твори, проведення заходів щодо припинення такого їх незаконного розповсюдження і виявлення осіб, причетних до піратського розповсюдження творів в Інтернеті;

– за запитами правоохоронних органів надання консультацій з питань застосування законодавства в сфері інтелектуальної власності в рамках кримінального або адміністративного судочинства;

– підготовка заяв до правоохоронних органів щодо припинення порушень авторського права у зв’язку з незаконним використанням або розповсюдженням аудіовізуальних творів або їх примірників;

– на основі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних осіб як українських, так і іноземних;

– організації та проведенні навчання з питань, пов’язаних з боротьбою з піратством у сфері інтелектуальної власності;

– проведення аналізу судових справ щодо порушення прав інтелектуальної власності, та фактів виявлених порушень, підготовка висновків, узагальнень, пропозицій, скерованих на розвиток та удосконалення законодавства, які регулюють сферу створення та використання аудіовізуальних творів;

– інформування громадськості про проблеми, пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, участь в кампаніях проти різних видів незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності, особливо аудіовізуальних творів.

Захист прав власників прав інтелектуальної власності здійснюється як у кримінально-правовому, так і у адміністративно-правовому сегментах. Асамблея будує свою діяльність на принципі взаємодії з усіма гілками виконавчої влади, до роботи залучаються підрозділи силових структур різних рівнів.

В процесі роботи впроваджується перевірена практикою схема виявлення та припинення порушення авторського права:
моніторинг, підготовка заяви про порушення прав, підготовка відповідних матеріалів щодо завданих збитків, супроводження матеріалів на стадіях досудового розслідування та в суді.

Асамблея є учасником семінарів, конференцій та «круглих столів» з питань захисту інтелектуальної власності.