Останнім часом в Україні набуло поширення порушення авторського права, як незаконна публічна демонстрація фільмів в немережевих кінотеатрах, маленьких кінозалах, в приміщеннях ресторанів та кафе, а також кінотеатрах «під відкритим небом». Таке незаконне розповсюдження аудіовізуальних творів порушує майнові права правовласників. Відповідно до п. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:… 3) публічну демонстрацію і публічний показ». Відповідно до ст. 1 цього закону «публічна демонстрація аудіовізуального твору – публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб’єктів авторського права у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї аудіовізуального твору».

Крім того, Законом України «Про кінематографію» закріплений порядок та умови демонстрування фільмів, а саме:

«Стаття 15. Права та умови розповсюдження і демонстрування фільму.

Право на розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення надається суб’єктам кінематографії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Документом, який засвідчує це право та визначає умови розповсюдження і демонстрування, є державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Фільми, на які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, вносяться до державного реєстру фільмів. Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів затверджується Кабінетом Міністрів України».

Виходячи з вищенаведеного, незаконною демонстрацією аудіовізуального твору можна назвати діяльність фізичної та/або юридичної особи, яка протиправно демонструє фільми без згоди правовласника на їхню демонстрацію, або не має Державного посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Крім того, демонстратор аудіовізуального твору має бути внесений до Державного реєстру виробників та розповсюджувачів фільмів, який формує Державне агентство України з питань кіно.

Кожного року УАПА фіксує десятки фактів незаконної демонстрації фільмів. У більшості випадків власники немережевих кінотеатрів, маленьких кінозалів, ресторанів та кафе, кінотеатрів «під відкритим небом» реагують адекватно на відповідні звернення правовласників та/або їх представників про недопустимість такого правопорушення. Проте, в де-яких випадках правовласник змушений звертатися до  правоохоронних органів України щодо притягнення порушника авторського права до відповідальності за незаконну демонстрацію фільму. На теперішній час в Україні порушник авторського права має нести відповідальність в рамках адміністративного або кримінального судочинства: Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 164-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) абоПорушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 Кримінального Кодексу України). Так, за останні роки судами України винесені судові рішення про призначення покарань за ст. 176 КК України щодо таких кінозалів у Львівській,  Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Запорізькій, Хмельницькій, Дніпропетровській областях та у м. Києві.