Суть Інтернет-піратства полягає у відтворенні і розповсюдженні мережею Інтернет фільмів, музичних творів, комп’ютерних програм, інших об’єктів інтелектуальної власності, без дозволу автора або іншої особи, яка має авторське право і/або суміжні права, або без виплати винагороди за використання творів у встановленому законом порядку.

В законодавстві України визначення Інтернет-піратства наведене в Законі України «Про авторське право і суміжні права» (№ 2811-IХ), який набрав чинності 01.01.2023 року, згідно з яким в ст. 53 «Підстави для захисту авторського права і суміжних прав» в п. 2 зазначено, що Інтернет-піратство – це незаконне використання об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав із застосуванням мережі Інтернет.

Інтернет-піратство має глобальний характер, його неможливо побороти в окремій країні. Але світова спільнота і кожна країна намагається розробити дієвий механізм спрощеного та прискореного захисту авторського права в мережі Інтернет. На це спрямовані такі законодавчі акти та законопроекти, серед яких:

– Законі України «Про авторське право і суміжні права» (№ 2811-IХ) – набрав чинності 01.01.2023р.;

–   Директива ЄС «Про електронну комерцію» № 2000/31/ЕС від 08.06.2000 року;

–   Закон HADOPI, Франція, 2009 (діє до 2022);

–   Digital Millennium Copyright Act (DMCA), США, 1998;

–   SOPA (Stop Online Piracy Act), який знаходиться на розгляді в Палаті Представників США з 26.10.2011, але роботу над законопроектом відкладено на невизначений час.

 

Деякі аспекти сучасного стану Інтернет піратства та тенденції розвитку аудіовізуальної сфери характеризують наведені нижче дані із звіту Офісу Інтелектуальної Власності Європейського Союзу (EUIPO – European UnionIntellectual Property Office) – Online Copyright Infringement in the European Union: Music, Films and TV (2017-2020), Trends and Drivers, а також із звіту MUSO – Piracy in 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2017 по 2020 в ЄС музичне піратство скоротилося на 81%, піратство фільмів – на 68%, телевізійне – на 41%.

На зниження рівня піратства в інтернеті суттєво вплинув ріст кількості легальних онлайн платформ та телевізійних каналів в країнах ЄС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Number of TV channels in the EU

 

Типи легальних платформ для розповсюдження відео та музики наведені в таблиці нижче:

Figure 2. Types of creative content internet platforms (music and video)

 

Динаміка піратства в 2017-2020 в залежності від виду розповсюдження:

Figure 5. Piracy by access method, 2017−2020

     Figure 11. Film piracy by month, 2017-2020