28-30 березня 2018 року у м. Гданськ (Польща), в приміщенні Гданського університету, відбулася Міжнародна конференція у рамках співпраці між Київським університетом права (КУП) НАН України та Гданським університетом. У конференції брали участь провідні науковці Київського університету права НАН України та Гданського університету, освітяни різних навчальних закладів, аспіранти і студенти вищих навчальних закладів Польщі.
Основною темою конференції була презентація колективної монографії «Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща)». Дана монографія присвячена як спільним, так і притаманним окремо Україні та Республіці Польща проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі. Так, сучасний український конституціоналізм найповніше виявляється у конституційних правах, свободах і обов’язках людини і громадянина, в якісно новій організації державної влади, в реалізації Конституції України та чинного законодавства нашої країни, їх удосконалення, в тому числі в питаннях захисту прав інтелектуальної власності.
На цю тему були зроблені презентації доцента кафедри галузевих правових наук КУП Ольги Рассомахіної та представника УАПА, заступника голови асоціації Сергія Нетецького