Свого часу в зоні Євросоюзу була встановлена вимога до комерційних структур розкривати свою справжню особу в Інтернеті, яка автоматично мала зменшити кількість незаконного вмісту в Інтернеті та значно полегшити спроби споживачів і бізнес-клієнтів отримати відшкодування. Такі зобов’язання були закріплені у стаття 5 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи “Про деякі правові аспекти інформаційних послуг» (Директива про електронну комерцію від 08 червня 2000 року), яка встановила загальні вимоги до інформації, яку постачальники послуг повинні зробити доступною для одержувачів своїх послуг та для компетентних органів. Ці інформаційні вимоги включають назву постачальника послуг, географічну адресу, за якою постачальник послуг розташований, і деталі постачальника послуг, включаючи адресу електронної пошти, що дозволяє швидко з ними зв’язатися та спілкуватися прямим і ефективним способом. Проблема полягає в тому, що комерційні структури, які навмисно поширюють незаконний контент, свідомо вирішують не виконувати це зобов’язання згідно з чинним законодавством. Вони не зазнають жодних наслідків за невиконання цього. Оператори шахрайських веб-сайтів, які прагнуть обдурити споживачів, а також оператори онлайн-сервісів, що розповсюджують контент про жорстоке поводження з дітьми, незаконні азартні ігри, контрафактні продукти та інший шкідливий вміст, спокійно намічають свої цілі серед громадян ЄС, використовуючи базовану в ЄС інфраструктуру, з безкарністю та повною анонімністю. Це ж саме можна сказати і про українські сайти, які відкрито порушують авторське право з надією на безкарність. При цьому майже повністю ігноруються вимоги зазначеної Директиви, які знайшли своє відображення у частині 11 статті 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (№ 2811-ІХ від 01.12.2022р.): власники веб-сайтів та постачальники послуг хостингу… зобов’язані розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та/або в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) … повне ім’я або найменування власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, контактну інформація власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися. Використане посилання: https://www.kybc.eu/the-issue/