Указом Президента України від 29 вересня 2017 року №299/2017 в державі буде утворений Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
Такий суд утворюється відповідно до Конституції України та Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (ч.2 ст.31 Закону). Місцезнаходженням цього суду – місто Київ.
До повноважень Вищого суду з питань інтелектуальної власності Законом віднесено:
– здійснення правосуддя як судом першої інстанції у справах, визначених процесуальним законом;
– аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики Верховного Суду;
– здійснення інших повноважень, визначених законом.
Новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає також кваліфікаційні вимоги до судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
Так, суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;
2) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п’ять років;
4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 3 цієї частини, щонайменше п’ять років.

Судді будуть призначатися виключно на підставі результатів відкритого конкурсу.
Посилання:
1. http://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722
2. http://yurholding.com/news/83-stvorennya-vischogo-sudu-z-pitan-ntelektualnoyi-vlasnost-verhovna-rada-ukrayini-priynyala-noviy-zakon-ukrayini-pro-sudoustry-status-suddv.html